EUSKAL HERRIKO FEDERALISTAK ELKARTEAREN EZOHIKO BATZARRRAREN AKORDIOAK

Euskal Herriko Federalistak Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak Ezohiko Batzar Nagusiari aurkeztu dio bi elkarteek bat egiteko proposamena, bere Estatutuetan aurreikusitakoari jarraituz eta Zuzendaritza Batzordeak azken hilabeteetan Euskadiko Europar Batasuneko Kontseilu Federalistarekin izandako lankidetza positiboari buruz informatu ondoren, federalismoa Euskadiko herritarren artean hobeto zabaltzeko eta federalismo europarrari egiten dioten ekarpena indartzeko.

Honako erabaki hauek onartu dira telematikoki 2021eko martxoaren 4an egindako batzar horretan:

  1. Euskal Herriko Federalistak-Federalistas del País Vasco/Consejo Vasco de la Unión de los Europeistas Federalistas de Euskadi (aurrerantzean, EF/UEF Euskadi) Elkartea eratzea irabazi-asmorik gabeko elkarte gisa, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 13. artikuluan eta 9. artikuluan ezarritakoaren babesean.
  2. Elkartea lehendik zeuden Euskal Herriko Federalistak-Federalistak eta Europar Batasun Federalisten Euskal Kontseilua (UEF Euskadi) elkartzearen emaitza da.
  3. Euskal Herriko Federalistek Por una España Federal Elkarteari bat egiteko akordioaren berri emango diote. Bat-egite horren ondorioz, elkartea, alde batetik, Por una España Federal Elkartean integratuko da, zeinaren parte den EF, eta bestetik, Europazale Federalisten Batasunean, zeinaren parte den UEF Euskadi bai Espainia eta baita Europa mailan ere.
  4. Bi elkarteen integrazioaren ondoriozko elkarte berriaren baterako Batzar Nagusia egin arte, Zuzendaritza Batzordea elkarte bateko eta besteko Zuzendaritza Batzordea eta Kontseilua osatzen dutenek osatuko dute. Epe horretan, lehendakaritzak izaera duala izango du, eta Euskadiko Federalisten eta UEF Euskadiren lehendakariek batera beteko dute.
  5. Baterako Batzar Orokorra egin eta bi urteko epean, elkarteko Zuzendaritza Batzordean gutxienez lehendakariordeetako bat eta bi kide Euskadiko UEF elkarteko pertsonek beteko dituzte.
  6. Bat-egitearen ondorioz sortutako elkartea, EF/UEF Euskadi, albiste honi lotzen zaizkion estatutuen arabera arautuko da.